„Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”, czyli rzecz o wolontariacie w szkołach powiatu świdnickiego

Romuald Gumienniak, odpowiedzialny za oświatę w Powiecie Świdnickim, na ostatniej Sesji Rady Powiatu Świdnickiego przedstawił radnym informacje na temat pracy wolontariatu w szkołach – wniosek: młodzież chętnie angażuje się w akcje mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym.

W powiecie świdnickim jest wielu uczniów, którzy wykazują się wrażliwością i empatią. W szkołach i placówkach oświatowych w powiecie świdnickim wolontariat działa w różnych formach – są to szkolne koła czy kluby wolontariatu, kluby Caritas i inne. Część z nich może pochwalić się nawet kilkunastoletnią działalnością, niektóre natomiast powstały dopiero kilka lat temu. Wszystkie mają jednak jeden cel – niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Poprzez szkolny wolontariat uczniowie biorą udział w licznych akcjach, m.in. w zbiórkach pieniędzy na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, w ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, w corocznej „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, w honorowym krwiodawstwie, a także organizują liczne kiermasze, uroczystości i konkursy. Szkolni wolontariusze współpracują z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, parafiami, ośrodkami kultury oraz schroniskami dla zwierząt. Współpracują też z licznymi instytucjami, m.in. z Caritas Lublin, Miejskim Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku, Wspólnotą Świdnicką, PCK w Lublinie i Świdniku, Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, OHP w Świdniku, Animals Lublin.

Niosąc bezinteresowną pomoc, uczniowie służą nie tylko potrzebującym – pomagają samym sobie. Zaangażowanie w sprawy społeczne kształtuje ich szacunek i wrażliwość wobec drugiego człowieka, a także odpowiedzialność za wspólnotę lokalną czy narodową.

Wrażliwi i otwarci na innych młodzi ludzie zawsze pociągają za sobą w działaniu swoich rówieśników, włączają też nauczycieli, wychowawców i rodziców, dlatego niesione dobro „zaraża” i przynosi dużo większe owoce od zakładanych. Z tej racji wszyscy winniśmy wdzięczność dla młodych Wolontariuszy, ale również dla Opiekunów grup wolontariackich – Wychowawców i Nauczycieli: bez Ich zaangażowania, wsparcia i okazywanego serca, to dzieło krzewienia dobra nie byłoby możliwe – taka konkluzja wybrzmiała w wypowiedzi Romualda Gumienniaka.

W kontekście specyficznych warunków funkcjonowania placówek szkolnych w okresie pandemii, Romuald Gumienniak zachęcił dyrektorów szkół działających na terenie powiatu do promocji rządowej akcji „Wspieraj Seniora”, czyli do uczestnictwa w Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów. Głównym założeniem programu jest dostarczanie osobom starszym niezbędnych produktów, by nie musiały w warunkach pandemii opuszczać swoich mieszkań. Akcja ta została niedawno rozszerzona – nie jest to już tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale także umożliwienie uczestnictwa w przestrzeni wirtualnej: „cyfrowi wolontariusze” pomagają seniorom w obsłudze narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwianiu spraw urzędowych przez internet.

Cieszy z pewnością fakt, że młodzież szkolna w placówkach powiatu świdnickiego nie stroni od pomagania słabszym, cierpiącym i potrzebującym, że uczy się bezinteresowności – to właśnie świadczy o wielkości człowieka i daje nadzieję na lepszą przyszłość tej małej i tej dużej Ojczyzny.