fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zastrzyk finansowy dla powiatowych Domów Pomocy Społecznej

Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Radosław Brzózka z Zarządu Powiatu w Świdniku podpisali dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę, w ramach której trzy powiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymają łącznie ponad 900 tys. złotych dofinansowania.

Dofinansowanie z unijnych środków to efekt projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którego celem jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków pandemii.

Dodatkowe środki finansowe zasilą konta trzech DPS-ów w powiecie świdnickim: Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach i Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie. Dzięki unijnym środkom placówki będą mogły przede wszystkim wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za pracę w terminie od lipca do września pracownikom mającym bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS-ów.

Z otrzymanych środków zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i doposażenie stanowisk pracy osób zajmujących się opieką nad mieszkańcami placówek. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie również zakupienie sprzętu, który zapewni odpowiednie warunki pracowników i mieszkańców odbywających kwarantannę. Placówki będą mogły zakupić profesjonalny sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń i systematycznego oczyszczania powietrza, m.in. zamgławiacze, lampy i maty bakteriobójcze, ozonatory.