Zakończenie roku szkolnego w czasie epidemii

Oficjalne wakacje rozpoczynają się właśnie dziś, chociaż ze względu na epidemię uczniowie już od pewnego czasu nie uczęszczają do szkół na regularne zajęcia. Radosław Brzózka z Zarządu Powiatu z tej okazji spotkał się ze społecznościami: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół w Piaskach. W całej Polsce rok szkolny kończy się dla blisko 4,3 milionów uczniów.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku zorganizowała tegoroczne zakończenie roku szkolnego wyjątkowo – w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku. W uroczystości udział wzięli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Obecny był także Radosław Brzózka z Zarządu Powiatu w Świdniku, który skierował do całej społeczności ośrodka słowa podziękowania za miniony rok szkolny:

Był to rok szkolny zupełnie nadzwyczajny, dlatego nadzwyczajnie chcę podziękować wszystkim, którzy trudzili się, abyśmy mogli się uczyć. Dziękujemy naszym kochanym nauczycielom, ale w szczególny sposób myślę również o drogich rodzicach, którzy w tym trudnym czasie epidemii stali się nauczycielami dzieci, przejęli na siebie mnóstwo zadań, mimo że nauczyciele pracowali dwa razy więcej niż zwykle. To państwo musieliście ponieść ten trud związany z epidemią, związany z tym, aby nasi młodzi przyjaciele mogli stawać się mądrzejsi, lepiej postępować, piękniej patrzeć na świat. Za to najserdeczniej dziękuję.

Gratuluję wszystkim naszym młodym bohaterom dnia dzisiejszego, bo dzisiaj każdy z was kończy tę klasę, w której był i będzie w klasie starszej, poważniejszej. To ważny powód do gratulacji. Serdecznie gratuluję. Na koniec życzę wam, aby te wakacje były bezpieczne, aby nikomu nie zdarzyła się zła przygoda, a to też zależy od nas, od tego jak poważnie będziemy podchodzić do tych przygód, sytuacji, które czekają na nas w wakacje. Udanych wakacji!

Radosław Brzózka – szef powiatowej oświaty – wziął również udział w organizowanych w szkołach i placówkach posiedzeniach Rad Pedagogicznych, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku oraz wirtualnie w Zespole Szkół w Piaskach. Podczas tych spotkań podsumowujących miniony rok szkolny podziękował dyrekcji i nauczycielom za ich ciężką pracę – szczególnie w ostatnich miesiącach.

Chociaż forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie zostały określone w przepisach i kwestie te zostają rozstrzygnięte indywidualnie przez dyrektora szkoły, to ze względów bezpieczeństwa, w większości placówek nie odbywają się tradycyjne ceremonie wręczenia świadectw.