Tylko 16 „cyberklas” w całej Polsce. Jedna z nich powstanie w świdnickim „Bronku”

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka certyfikat potwierdzający zgodę na utworzenie w szkole od roku szkolnego 2021/2022 klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. W całej Polsce powstanie 16 takich klas – i tylko jedna w województwie lubelskim! Pełnomocnik wojewody, dyrektor szkoły oraz szkolny informatyk udzielili z tej okazji wywiadu dla TVP 3 Lublin.

to niezwykle ważne publiczne przedsięwzięcie jest również ważne dla powiatu świdnickiego. Cieszymy się, że to nasza szkoła przyjmie grupę niezwykłych, ambitnych młodych ludzi, którzy zechcą już na etapie kształcenia w szkole średniej przygotować się do odpowiedzialnych zadań w służbie publicznej – skomentował pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju edukacji Radosław Brzózka, zasiadający również w Zarządzie Powiatu Świdnickiego.

tylko dzięki wsparciu, pomocy i zachęty ze strony organu prowadzącego złożyłem wniosek o przystąpienie do programu. Dziękuję bardzo. Składam także podziękowania organowi nadzorującemu, czyli Kuratorium Oświaty w Lublinie za pomoc w ubieganiu się o tę klasę – dodał dyrektor szkoły, Stanisław Stefańczyk.

Stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej program „CYBER.MIL z klasą” zakłada utworzenie w wybranych szkołach elitarnych klas, w ramach których młodzież uczyć się będzie m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, podstawy algorytmiki, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji oraz zaawansowanej matematyki i informatyki. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. Młodzież uczyć się będzie zarówno teorii i praktyki, planowane są spotkania z ekspertami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W „cyberklasie” uczyć będzie się nie więcej niż 15 uczniów. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego. Kandydaci powinni także deklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska. Rekrutacja do elitarnej klasy rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

Zakwalifikowanie się do programu przez świdnickie liceum było możliwe dzięki współpracy szkoły z jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. W tym celu szkoła podpisała wcześniej umowę o współpracy z Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie – płk. Krzysztofem Dudkiem. Istotna w wyborze właśnie tej szkoły była współpraca z uczelniami wyższymi, mającymi w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki. I LO w Świdniku współpracuje w tym zakresie z Politechniką Lubelską i UMCS w Lublinie. Zajęcia z matematyki w zakresie rozszerzonym w szkole prowadzi pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej.

Nauka w takiej klasie będzie dla uczniów wstępem do rozpoczęcia kariery na prestiżowych stanowiskach w jednostkach podległych MON, takich jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, czy służby w WOC. Absolwenci tych klas będą mieli większe szanse na przyjęcie na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki i przedmiotów ścisłych, jak i na kierunki cywilne związane z informatyką.

W związku z prowadzeniem klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” szkoła otrzyma wsparcie finansowe MON. W ciągu trzech lat ministerstwo przeznaczy na realizację całego programu ponad 5,5 mln złotych. Sfinansowane zostanie wynagrodzenie dla nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych i wyposażenie pracowni informatycznych.