SOSW w Świdniku specjalistą w pozyskiwaniu środków finansowych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku otrzymał w roku 2020 dodatkowe środki finansowe z MEiN w ramach zwiększenia subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy. Dzięki dofinansowaniu zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażono pomieszczenia pozyskane przez placówkę w wyniku adaptacji. Radosław Brzózka – szef gabinetu politycznego Ministra Edukacji i Nauki, który odwiedził niedawno świdnicki ośrodek, nie krył zadowolenia z nowoczesnego sprzętu, który został zakupiony z ministerialnych środków.

Dofinansowanie kierowane jest do placówek, które rozpoczynają kształcenie w ramach nowych zawodów, a także szkół, które adaptują do użytku nowe budynki lub pomieszczenia. Obejmuje zakup wyposażenia szkolnego, w tym mebli i akcesoriów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku otrzymał w ostatnich latach dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji oświatowej na łączną kwotę 83 630 zł. Środki te zostały wydane na wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne oraz monitory interaktywne, tablety i laptopy. Sale zostały zaadaptowane z pomieszczeń internatu na klasy do zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Pokoje sypialniane zostały wyremontowane – zmieniono oświetlenie, pomalowano ściany i wymieniono drzwi. Pomieszczenia dostosowano do potrzeb młodszych uczniów, w tym z autyzmem, którzy potrzebują specjalnych warunków do realizacji podstawy programowej.  

W wyniku tych działań zwiększyła się o 3 liczba klasopracowni. Nowe sale lekcyjne zostały wyposażone w niezbędne meble, które przeniesiono z innych pomieszczeń ośrodka. SOSW w Świdniku sukcesywnie pozyskiwał kolejne wyposażenie do zaadaptowanych sal, a pozyskane z ministerstwa środki finansowe okazały się istotne przy zakupie pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu multimedialnego niezbędnego do kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów np. z autyzmem lub ze sprzężeniami.