Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – czas start!

Za nami pierwszy tydzień rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna oferta szkół powiatowych jest bardzo ciekawa i bogata, a ósmoklasiści mogą wybierać spośród wachlarza różnorodnych zawodów i profili – skomentował Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz pełnomocnik ministra Przemysława Czarnka do spraw strategii edukacyjnej.

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku w tym roku otwiera zupełnie nową, wyjątkową klasę o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, organizowaną we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Będzie to elitarna klasa – jedyna taka w województwie lubelskim i jedna z 16 w całej Polsce. Przyszli uczniowie tej klasy zdobędą wiedzę w zakresie zagadnień związanych m.in. z sieciami komputerowymi, bazami danych, bezpieczeństwem aplikacji WWW oraz w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji. W ofercie świdnickiego „Bronka” ósmoklasiści znajdą także klasy o profilach: matematycznym, humanistycznym, językowo-menadżerskim i biologicznym.

W ofercie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku znalazły się profile nawiązujące do lotniczych tradycji szkoły, takie jak: technik mechanik lotniczy i technik eksploatacji portów i terminali, ale oferta szkoły jest znacznie szersza, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru są również takie kierunki jak: technik mechanik lotniczy, technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz całkiem nowy kierunek w ofercie szkoły: technik spawalnictwa. Świdnicki PCEZ proponuje także naukę w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, ślusarz i mechanik-monter maszyn i urządzeń. Od wielu lat w szkole funkcjonuje również innowacja pedagogiczna – międzyoddziałowa klasa mundurowa.

Kolejną szkołą zawodową w Świdniku jest Zespół Szkół Nr 1 – z ofertą edukacyjną mocno zbliżoną do zeszłorocznej. Technikum w „Norwidzie” oferuje naukę w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik hotelarstwa, z kolei w Branżowej Szkole I stopnia przyszli pierwszoklasiści będą mogli poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zawodzie kucharza. W Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku prowadzona jest także rekrutacja do utworzonej w ubiegłym roku Branżowej Szkoły II stopnia w zawodach: technik handlowiec i technik technologii żywności.

W tegorocznej ofercie Zespołu Szkół w Piaskach absolwenci szkół podstawowych znajdą propozycję zarówno Technikum jak i Branżowej Szkoły I stopnia. W ofercie Technikum w Piaskach znalazły się cztery klasy: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik usług fryzjerskich i technik mechatronik. W Branżowej Szkole I stopnia planowane jest z kolei utworzenie dwóch klas: w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowej. W klasie wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia będą mogli uczyć się również uczniowie w Zespole Szkół w Trawnikach.

Bardzo cieszy mnie, że szkoły powiatowe przygotowały tak różnorodną ofertę edukacyjną. Mam również nadzieję, że każdy z uczniów kończących szkołę podstawową znajdzie coś dla siebie – podsumował Romuald Gumienniak z Zarządu Powiatu w Świdniku.