Przewodniczący Mańka do RPO: Jesteśmy wolni od ideologii

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku Andrzej Mańka odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi na obszerne pismo wyrażające wątpliwości w stosunku do podjętego w ubiegłym roku stanowiska w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową. Jest to kolejna okazja do tego, by przypomnieć o solidarności z tymi samorządami, które zadeklarowały wolność od ideologii i są z tego tytułu atakowane.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził protest wobec uchwał, stanowisk i deklaracji podejmowanych przez kolejne samorządy, które sprzeciwiły się rozpowszechnianiu ideologii LGBT. Adam Bodnar zaskarżył część z tych dokumentów do wojewódzkich sądów administracyjnych. Samorządy otrzymały też obszerne pisma, w których Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził swoje wątpliwości, co do podejmowanych stanowisk. Jedno z takich pism trafiło do powiatu świdnickiego i odpowiedział na nie przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mańka.

Mańka przytoczył zapis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Artykuł 13 Konstytucji RP przewiduje przeciwdziałanie szerzeniu wybranych groźnych ideologii. (…) Rada Powiatu w Świdniku wpisuje się w to wielkie zadanie życia narodowego poprzez deklarację powstrzymania ideologii LGBT we wspólnocie, za którą ponosi odpowiedzialność. Radni sprzeciwili się wywołanej przez ten system (i związaną z nim doktrynę polityczną) wojnie ideologicznej – zabiegom wokół rozniecenia rewolucji kulturowej w naszej Ojczyźnie. Cel ten próbuje się osiągnąć poprzez wyolbrzymianie niektórych problemów społecznych i budowanie sztucznych konfliktów. Dlatego wspólnota samorządowa poprzez swych reprezentantów zamanifestowała w stanowisku wolność od tej ideologii.

Odnosząc się do wyrażonych w piśmie Adama Bodnara wątpliwości dotyczących zaufania pomiędzy samorządem a instytucjami Unii Europejskiej Mańka dodał:

Zaufanie do instytucji Unii Europejskiej podważyć może każde podejrzenie o ich związek z taką czy inną ideologią, a tym bardziej groźby i próby szantażu kierowane w stronę naszych społeczności – dodał także: – Nasze ostrzeżenie przed ideologią jest wyrazem wierności korzeniom Europy. Jesteśmy przekonani, że na Starym Kontynencie jest nadal miejsce dla chrześcijaństwa chroniącego godność osoby i rodzinę, dla niepodległych państw i dla wolności wspólnot lokalnych. To nasze samorządy są żywymi cząstkami Europy i tym doświadczeniem życia w wolności i prawdzie chcemy dzielić się z innymi wspólnotami.

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku odniósł się także do kłamliwych stwierdzeń, które pojawiają się wielokrotnie w przestrzeni publicznej i medialnej, a powtórzone zostały w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich:

Naszą intencją jest obrona wolności słowa dla wszystkich, obrona niewinności wszystkich dzieci, obrona autorytetu wszystkich rodziców i każdej szkoły oraz swoboda wszystkich przedsiębiorców. Podejmując stanowisko, mieliśmy na względzie prawdę o osobie i wspólnocie oraz ich dobro. Zabezpiecza je polski narodowy obyczaj oparty na uniwersalnych zasadach moralności kształtowanych przez chrześcijaństwo.

Swoją odpowiedź Andrzej Mańka zakończył apelem skierowanym do społeczności lokalnych całej Europy:

Samorząd Powiatu Świdnickiego nie tyko nie zamierza uchylić podjętego stanowiska, ale zachęca wszystkie wolne wspólnoty mieszkańców całej Europy do podjęcia podobnych stanowisk. Wówczas ideologie wymierzone w ludzkie życie, rodzinę i wolność pozostaną bezradne.