Powstaje powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych. Plan sięga do 2030 roku

3 września odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Świdnickim w Świdniku. Ponad 30 osób z różnych środowisk związanych z problematyką społeczną w powiecie świdnickim spotkało się, aby opracować strategię działania powiatu w tym zakresie na kolejne lata. Przewodniczącym zespołu jest Radosław Brzózka z Zarządu Powiatu w Świdnik.

Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej szkoły. Posiedzenie otworzył przewodniczący zespołu Radosław Brzózka, kładąc w swojej wypowiedzi szczególny akcent na trzy aspekty, które będą przyświecać przyszłym pracom nad strategią.

Pierwszy aspekt, o jakim wspomniał Brzózka, to społeczny wymiar życia zbiorowego:

– Mam na myśli wymiar, w którym ludzie łączą się w realizacji pewnych celów, niekoniecznie kierując się konkretnym, wymiernym zyskiem i niekoniecznie oglądając się na to, że wszystko za nas zrobi państwo. Tak się przecież dzieje w życiu zawodowym, gdzie łączą nas sprawy zawodowe i ze sobą współpracujemy, nie tylko dlatego, że mamy podobne sposoby zatrudnienia, ale dlatego, że wykonujemy podobne czynności. Mamy więc wspólne tematy i łączymy siły. Takim sposobem łączenia się do współdziałania jest chociażby ten moment, kiedy ludzie ze względu na wspólne pasje, zainteresowania tworzą organizacje formalne, czy nieformalne, realizują pewne przedsięwzięcia. Takim tytułem, dla którego ludzie dobrowolnie współpracują jest to, że jesteśmy w jakiejś grupie sąsiedzkiej czy we wspólnocie terytorialnej. Społeczny wymiar życia jest bardzo ważnym podłożem do tego, co jest przed nami, czyli do rozpoznania problemów społecznych i do poszukiwania ich rozwiązań.

Druga refleksja dotyczyła wyjścia poza schemat podczas pracy zespołu nad strategią:

– Chcę zachęcić do tego, żebyśmy wyszli poza schemat, który poniekąd narzucają przepisy prawa. Żebyśmy patrzyli na nasze życie społeczne poprzez rozróżnienia. Część mieszkańców powiatu świdnickiego to mieszkańcy wsi, część to mieszkańcy miast. To powoduje, że ich doświadczenie życia społecznego jest inne. Część mieszkańców powiatu to osoby młode, część to osoby dorosłe, są też seniorzy. To również pewna optyka, której nie wolno nam zagubić. Taką soczewką, w której skupiają się te różne relacje jest szerzej rozumiana rodzina. To, że sami jesteśmy zdeterminowani mieszkaniem w mieście, pracą w urzędzie czy w przedsiębiorstwie, to jeszcze nie znaczy, że gdzieś w naszej rodzinie nie mamy szwagra czy bratanka, który ma zupełnie inne spojrzenie i warto może na chwilę odwrócić wzrok od tego, co widzimy spontanicznie wokół siebie, a patrzeć oczyma kogoś z bliskich, kto ma inna perspektywę i na przykład zamieszkuje tereny wiejskie i ma inne doświadczenia.

Na koniec Radosław Brzózka dodał:

– Trzecia, najważniejsza refleksja to taka, że rozkładając nasze życie na elementy pierwsze w pracach podzespołów zachęcam do tego, abyśmy zawsze mieli na myśli cel, który będzie na pewno potrzebny przy rozwiązaniu każdego problemu społecznego, a jest nim zachowanie jedności społecznej, pokoju społecznego. Jest to cel z całą pewnością trudny do osiągnięcia, ale bez niego życie społeczne staje się bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.