Powiat świdnicki upamiętnił ofiary aktów przemocy na tle religijnym

22 sierpnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Do akcji zorganizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej przyłączyło się Starostwo Powiatowe w Świdniku – wieczorową porą budynek urzędu został podświetlony na czerwono.

W ogólnopolskiej akcji udział wzięły liczne urzędy i instytucje kultury, na budynkach których o godzinie 21:00 pojawiły się podobne iluminacje, jak ta w Świdniku. Do akcji można było się również przyłączyć dzieląc się zdjęciem zapalonej świecy lub znicza na Facebooku lub Twitterze. Celem akcji jest przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na trudną sytuację chrześcijan na świecie, upamiętnienie osób doświadczających przemocy z powodu swojej wiary i podnoszenie świadomości w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania. Na temat istoty religii w kulturze ludzkiej na całym świecie wypowiedział się Radosław Brzózka z Zarządu Powiatu w Świdniku:

Religia to bardzo ważny element kultury ludzkiej we wszystkich częściach świata, ponieważ człowiek szukając odpowiedzi na najważniejsze pytania zwraca się właśnie w stronę religii. Dodatkowo chrześcijaństwo jest tym szczególnym przypadkiem religii, która udziela najtrafniejszych odpowiedzi na pytanie o to, kim jest człowiek, wyjaśniając, że jest on osobą. Wielki Polak, Jan Paweł II, tak często powtarzał, że nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa.

– Niestety, najbardziej agresywne ideologie trafnie widzą w religii, jej odpowiedziach na najważniejsze ludzkie pytania, przeszkodę do realizacji swoich politycznych czy ekonomicznych celów. Dlatego sprzeciwiają się, prześladują religię, a w szczególności chrześcijaństwo. Te prześladowania oznaczają tysiące zabitych i jeszcze większą liczbę krzywdzonych ludzi na całym świecie. Bez względu jednak na przemoc człowiek zawsze będzie zadawał sobie najważniejsze pytania: skąd przychodzę? dokąd zmierzam? kim jestem? dlaczego stykam się na świecie ze złem, cierpieniem, śmiercią? Dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy wierni najważniejszym pytaniom i odpowiedziom, które poznali, gotowi są oddać życie albo cierpieć właśnie z powodu wyznawanej przez siebie religii – dodał Brzózka.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Laboratorium Wolności Religijnej, zgodnie z szacunkami organizacji Open Doors, ok. 260 mln chrześcijan zmaga się ze szczególnie silnymi prześladowaniami w 50 krajach należących do Światowego Indeksu Prześladowań. W zeszłym roku w tych krajach 2983 chrześcijan zostało zabitych z powodu wiary, a 3711 było przetrzymywanych bez procesu, aresztowanych, skazanych lub więzionych. W 2018 roku doszło w Europie do 325 udokumentowanych przypadków naruszeń wolności sumienia i wyznania, z kolei w 2019 roku w Polsce odnotowano co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku możemy spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków.