Nowy rok szkolny w powiecie świdnickim

Członkowie Zarządu Powiatu w Świdniku Radosław Brzózka i Mirosław Król oraz radny miejski Tomasz Kociński w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczestniczyli w Mszy świętej, która odbyła się w kościele pw. św. Józefa w Świdniku. Na uroczystość przybyło też wielu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku i PCEZ w Świdniku oraz dyrekcja tych szkół.

Nawiązując do homilii wygłoszonej podczas mszy świętej, Radosław Brzózka skomentował dzisiejsze spotkanie modlitewne:

– Choć z powodu epidemii nie odbędą się uroczystości w szkołach, związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, to bardzo wielu uczniów, nauczycieli i dyrektorów spotkało się na uroczystych mszach świętych. Intencją naszych modlitw była prośba o mądrość dla młodego pokolenia. Chodzi o taką mądrość, która potrafi rozróżnić nie tylko prawdę od kłamstwa, ale także dobro od zła. Mądrość, która potrafi odróżnić to, co dobre, od tego, co modne, głośne w dyskusjach polityków, czy sporach celebrytów. Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem, w którym wielu młodych ludzi wybierze właśnie taką ścieżkę mądrości, wykorzysta też ten czas na kształtowanie silnego, dobrego charakteru.

Nowy rok szkolny rozpoczyna się dziś we wszystkich 8 powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2020/2021 będzie uczyć się w nich około 1600 uczniów.