Matura 2020. Jak poradzili sobie uczniowie szkół w powiecie świdnickim?

Tegoroczny egzamin maturalny w terminie głównym w całej Polsce zdało 191 734 absolwentów liceum i technikum. W powiecie świdnickim maturę zdawało 282 uczniów, a pozytywny wynik egzaminu otrzymało 71% z nich.

Bardzo dobry poziom zdawalności osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących – aż 87% abiturientów szkół z terenu powiatu świdnickiego zdało maturę z pozytywnym wynikiem. Poziom ten znacznie przewyższył ogólnopolską zdawalność matury wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. Zdawalność egzaminu wśród absolwentów technikum w powiecie była niższa. Wynika to przede wszystkim z trudności, jakie powstały w związku z organizacją nauki podczas epidemii koronawirusa. Pokazuje to również, jak bardzo bezpośredni kontakt z nauczycielem jest uczniom niezbędny.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów pokazują, że szczególnie mocną stroną uczniów kształcących się w powiecie świdnickim są języki obce – język angielski i język rosyjski. Wysokie wyniki otrzymali również uczniowie zdający rozszerzony egzamin z języka polskiego. Średnie wyniki z przedmiotów ścisłych nie odbiegły od wyników ogólnopolskich.

Tegorocznym maturzystom gratulujemy osiągniętych sukcesów. Mocno trzymamy również kciuki za uczniów, którzy na początku września zdawać będą egzaminy poprawkowe.