Budowa nowoczesnego specjalistycznego ośrodka dla uczniów staje się faktem!

Jednym z priorytetowych działań Zarządu Powiatu w Świdniku w zakresie oświaty jest troska o uczniów ze specjalnymi potrzebami. W ubiegłym roku podjęte zostały prace mające na celu rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku. Dziś możemy pochwalić się, że postawiony został kolejny ogromny krok w celu realizacji tych założeń.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który podejmie się zadania rozbudowy SOSW w Świdniku jest w toku i przebiega zgodnie z przepisami prawa. Ofert wpłynęło aż siedem i obecnie trwają prace nad sprawdzeniem poprawności dokumentacji oraz wyborem najlepszego realizatora rozbudowy placówki. Dyrekcja ośrodka wkrótce poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, a już za chwilę rozpocznie się budowa, której celem jest znaczna poprawa warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych uczniów.

Priorytetem działań Zarządu Powiatu w Świdniku jest troska o młodych ludzi, którzy w sposób szczególny wymagają zabezpieczenia warunków nauki tak, aby mogli rozwijać swoje różnorodne talenty oraz aby ich pobyt w ośrodku odbywał się w jak najlepszych i możliwie najnowocześniejszych warunkach – skomentował Radosław Brzózka, który do niedawna odpowiadał w Powiecie Świdnickim za sprawy oświaty, a dzisiaj obejmuje stanowisko szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz jest pełnomocnikiem ministra Przemysława Czarnka do spraw strategii edukacyjnej.