Brzózka w Naszym Dzienniku: O głęboką repolonizację mediów

We wczorajszym wydaniu Naszego Dziennika ukazał się artykuł Radosława Brzózki z Zarządu Powiatu w Świdniku, w którym autor prowadzi rozważania na temat kondycji mediów w Polsce oraz jak tę kondycję poprawić.

Artykuł Radosława Brzózki „O głęboką repolonizację mediów” rozpoczyna się od stwierdzenia: Uzdrowienie mediów w Polsce wymaga nie tylko ich repolonizacji czy dekoncentracji. Należy od nich także wymagać respektowania chrześcijańsko-klasycznego charakteru naszej kultury. Dekoncentracji własności musi towarzyszyć koncentracja kulturowa mediów.

Głos R. Brzózki w dyskusji o ładzie medialnym w Polsce to wynik burzy, jaka powstała w mediach po manipulatorskim ataku dziennika „Fakt” na prezydenta Andrzeja Dudę tuż przed wyborami prezydenckimi. Szerszym kontekstem jest natomiast temat rozgrywającej się wciąż rewolucji kulturowej.

W czasie zamętu powodowanego rewolucją kulturową, który tak bardzo uderza w naszą ojczyznę, konieczne jest wyraźne określenie i egzekwowanie przez państwo pomijanego zadania mediów: ukazywania roli religii chrześcijańskiej i moralności w kulturze – rozważa w dalszej części artykułu Brzózka.

W ostatniej części artykułu jego autor stwierdza, że – odrodzenie sfery medialnej w Polsce to przedsięwzięcie interdyscyplinarne. Wymaga zmiany prawa i wzmocnienia instytucji, m.in. przedsięwzięcie interdyscyplinarne. Wymaga zmiany prawa i wzmocnienia instytucji, m.in. KRRiT. – I dalej: – Także resorty odpowiedzialne za naukę i edukację mają w tym względzie strategiczne wyzwania.

Wreszcie Radosław Brzózka podsumowuje, że najważniejszym wyzwaniem w zakresie komunikowania jest zadanie poszukiwania prawdy przez konkretnego człowieka. Bez względu na to, czy jest to jego profesjonalna działalność dziennikarska, czy tylko poznawcza ciekawość czytelnika lub widza.