Awans Radosława Brzózki w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Radosław Brzózka, który jesienią ubiegłego roku został szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej objął w lutym kolejną funkcję w ministerstwie Przemysława Czarnka – pełni teraz także rolę pełnomocnika ministra do spraw strategii edukacyjnej.

Poza typowymi zadaniami gabinetu politycznego, w którym jestem formalnie zatrudniony staram się wspierać pana ministra w jego strategicznych przedsięwzięciach. Cieszę się, ponieważ to potwierdza, że to nie jest kwestia nacisków politycznych tylko pewnych strategicznych zamiarów ministra wypracowywanych w dialogu ze środowiskiem oświatowym – mówił Radosław Brzózka w rozmowie z Onetem.

Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów w pracy!