„500 plus dla nauczycieli” – kolejne wsparcie rządu w prowadzeniu zdalnego nauczania

Nauczyciele uczący w szkołach powiatu świdnickiego otrzymali wsparcie finansowe w związku z prowadzeniem kształcenia na odległość. Środki finansowe w ramach tzw. „500 plus dla nauczycieli” zostały im już przekazane.

Z rządowego wsparcia skorzystało łącznie 211 nauczycieli uczących w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. Powiat Świdnicki wypłacił nauczycielom łączną kwotę 117 500 zł, ramach otrzymanych z budżetu państwa środków.

Bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie wspomóc wszystkich nauczycieli w ich niełatwej pracy, jaką jest nauczanie młodzieży w sposób zdalny. Szczególnie cieszy mnie, że tak licznie z tego wsparcia skorzystali nauczyciele zatrudnieni w szkołach w powiecie świdnickim, z którym wciąż jestem mocno związany – podsumował Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W listopadzie Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, na mocy którego rząd przekazał samorządom 300 mln złotych celem wsparcia zdalnej pracy nauczycieli. Otrzymane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu i usług niezbędnych do prowadzenia zdalnych lekcji, m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

– Zastosowaliśmy uproszczoną formę refundacji, aby środki jak najszybciej trafiły na konta nauczycieli. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Będziemy kontynuować wysiłki, aby udoskonalać naukę zdalną, żeby była jeszcze bardziej efektywna. – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w listopadzie.

Jednocześnie minister podkreślał, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd przeznaczył około 1 mld zł na wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie kształcenia na odległość. To szereg programów takich jak m.in. „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, „Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, a także szkolenia dla nauczycieli.