42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

W Świdniku od lat wsłuchujemy się w naukę Jana Pawła II. Bronił człowieka przed ideologiami przybliżając religię Chrystusową i jej humanizm, pokazując chrześcijański wymiar i chrześcijańskie cele życia. Dziś jego przesłanie jest w nowy sposób aktualne.

Przez kilka lat Świdnickie Spotkania z Kulturą przypominały dokonania wielkich Polaków. 9 lat temu jedno z tych spotkań było poświęcone postaci Jana Pawła II i ojca Mieczysława A. Krąpca. Dziś, w 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża przypominamy to wydarzenie:


Przesłanie Jana Pawła II i ojca Krąpca

Jak co roku majowe Spotkania z Kulturą nawiązywały do dorobku wybitnego filozofa ojca Krąpca, uwzględniając zarazem osobę nowego błogosławionego – Jana Pawła II. Imprezę rozpoczął występ Aleksandry Dziurki i Moniki Kowalczyk z I LO w Świdniku. Kilkunastominutowy program złożony z poezji Karola Wojtyły i utworów na gitarę klasyczną wprowadził liczne audytorium w atmosferę skupienia i refleksji.

Następnie prof. Mieczysław Ryba przedstawił wykład nt. Jan Paweł II i o. Krąpiec w czasach komunizmu i liberalizmu. Prelegent to znawca historii XIX i XX wieku, komentator współczesnego życia publicznego w Polsce, a zarazem profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni którą przez lata współtworzyli K. Wojtyła i M. A. Krąpiec. Zwrócił on uwagę, iż ta więź wielkich Polaków trwała także po wyborze arcybiskupa krakowskiego na papieża. Obaj pomagali zrozumieć wielką prawdę na temat tego, kim jest człowiek oraz odkrywali na nowo, jak powinno wyglądać życie społeczne respektujące przesłanie chrześcijaństwa. – Realizowali to zadanie w innych miejscach i na innej nieco płaszczyźnie – mówił historyk. – Ojciec profesor bardziej na płaszczyźnie filozoficznej, naukowej, Jan Paweł II bardziej na płaszczyźnie duszpasterskiej, a zarazem teologicznej.

W XX wieku przez Polskę przetaczały się trzy ideologie: socjalizm narodowy, socjalizm kolektywny, ale też socjalizm liberalny. Stała za nimi taka wizja człowieka, która poniżała go i podporządkowywała systemowi państwowemu. Starała się z niego uczynić przedmiot inżynierii społecznej – tłumaczył prof. Ryba. Zdaniem gościa Spotkań z Kulturą obrona przed tymi ideologiami musiała mieć dwojaki wymiar. Z jednej strony konieczna była walka o prawdę o człowieku na poziomie intelektualnym. Niezbędny okazał się zatem powrót do zdrowej filozofii i walka z ideologią w przestrzeni nauki, co do końca życia robił ojciec Krąpiec, przede wszystkim poprzez odkrywanie prawdy. Z drugiej strony Jan Paweł II dokonywał tego, przybliżając religię Chrystusową i jej humanizm, pokazując chrześcijański wymiar i chrześcijańskie cele życia. W ten sposób walczył z quasi-religiami – ideologiami, które zagościły na terenie europejskim i światowym.

Prof. Ryba zwrócił uwagę, że w ostatnich czasach te wysiłki skupione były na walce o cywilizację życia, na zmaganiu się z relatywizmem liberalnym. Ojciec Krąpiec pomagał zrozumieć, czym jest liberalizm, pokazywał jego totalitarne zakusy. Jan Paweł II ostrzegał, że demokracja bez zdrowych zasad może zamienić się w ukryty totalitaryzm. – To było troską obu wielkich Polaków do końca: walka o człowieka, a zarazem o naród polski. Kultura polska ma dwóch przedstawicieli na miarę tysiąclecia, którzy będą nieśmiertelni poprzez owoce swojej pracy, poprzez uniwersalne przesłanie – podsumował prelegent.

Żywy wywód kulowskiego historyka sprawił, że wypełniający po brzegi salę biblioteki uczestnicy Spotkań z Kulturą podjęli dyskusję, która trwała także po oficjalnym zakończeniu imprezy. Na szczęście kolejna odsłona kulturalnego wydarzenia organizowanego przez powiat już wkrótce.

Radosław Brzózka, Magazyn Powiatowy, nr 19 styczeń-październik 2011