25 tabletów dla PCEZ w Świdniku

PCEZ w Świdniku – jako jedna ze 120 szkół z całej Polski wytypowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – otrzyma 25 tabletów z dostępem do internetu.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” to projekt Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który wesprze łącznie 1600 szkół. Przekaże im 40 tys. tabletów do zdalnej nauki. Wśród nich MEN wskazało 120 szkół, do których trafi 3 tysiące pakietów multimedialnych – tablety wraz z usługą dostępu do internetu. Wartość takiego pakietu wynosi prawie 20 tys. złotych. Wśród wytypowanych przez MEN placówek znalazł się PCEZ w Świdniku.

Ogromnie cieszymy się ze wsparcia, jakie otrzyma jedna z powiatowych szkół.